Zon op Nijkerk

Zon op Nijkerk is een burgerinitiatief met als doel om het voor alle inwoners van de gemeente Nijkerk mogelijk te maken eigen elektriciteit op te wekken met zonnepanelen. 100% groene stroom, goedkoper dan van je energieleverancier. We gaan, als coöperatie, zonnepanelen leggen op collectieve daken. Iedereen die deel wil nemen, kan lid worden van de coöperatie en investeren in panelen. Zon op Nijkerk is een onderdeel van Stichting Duurzaam Nijkerk.

Zelf energie opwekken is mooi, maar niet ieder dak is geschikt.

Heeft u wel eens gedacht aan het opwekken van zonne-energie, maar heeft u geen geschikt dak, mag u uw dak niet gebruiken of wilt u het gewoon niet gebruiken? Zon op Nijkerk organiseert voor u de mogelijkheid om met buurtgenoten te investeren in zonnepanelen op het dak van een ander. Dat kunnen bedrijven zijn, maar ook de gemeente Nijkerk doet mee.

Zo kun je toch zelf energie opwekken en meedelen in de opbrengst.