Oud gereedschap opknappen en ter beschikking stellen aan de bevolking in arme landen is duurzaam.

De stichting GERED GEREEDSCHAP in Nijkerk knapt oud afgedankt gereedschap op zodat mensen de middelen krijgen in hun onderhoud te voorzien. Inleveren oud gereedschap Werkplaats GGN Nijverheidsstraat 7. 

Duurzaamheid

Een duurzame wereld zou je kunnen omschrijven als “ een wereld waarin rekening wordt gehouden met de huidige en toekomstige behoeften van iedereen en waarin kansen eerlijk worden verdeeld”.

Gered Gereedschap heeft een brugfunctie als het gaat om de verdeling van goederen wereldwijd en het inzetten van gereedschap als instrument tegen armoedebestrijding.

In het kader van Mondiale Duurzaamheid, maken we onderscheid tussen                     HIER en DAAR.

HIER wordt (oud) gereedschap opgeknapt.

Dat betekent:

Besparing op grondstoffen door levensduurverlenging van gereedschap.

Besparing op energie, nodig bij het maken van nieuw gereedschap.

Gereedschap dat niet te repareren is, wordt gesloopt, waarbij metalen onderdelen worden gescheiden en gerecycled.

DAAR wordt gereedschap hergebruikt.

Dat betekent:

Het gereedschap wordt als leermiddel ingezet op voornamelijk technische scholen.

Soms krijgen afgestudeerde leerlingen een gereedschap set mee om direct aan de slag te gaan na hun opleiding.

Het gereedschap is een middel om een beroep uit te oefenen en dus inkomen te verwerven.