Oproep FoodValley. Samen komen we verder.

Oproep aan bedrijven, instellingen en burgers in de FoodValley. Samen komen we verder. Vindt u of uw bedrijf of instelling de energietransitie belangrijk en draagt u eraan bij of wilt u er aan bijdragen vul dan deze korte enquête in. Alvast hartelijk dank!

De samenwerkende FoodValley gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen) gaan een regionale energievisie opstellen. De regio wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er veel energie bespaard en duurzaam opgewerkt moet gaan worden. Maar waar moeten de prioriteiten liggen?

Geef met deze korte vragenlijst aan wat u het belangrijkste vindt. We gebruiken uw antwoorden om de regionale energievisie verder uit te werken. Het invullen van de vragen duurt ongeveer 5 minuten.

Start de Enquête hier