Geef oud gereedschap een tweede leven, dat is pas duurzaam

In laatjes, hoekjes of op zolder ligt vaak rommel waaronder soms oud gereedschap. Het was zonde om weg te gooien. Maar als je er toch niets mee doet , breng het dan naar GERED GEREEDSCHAP.

Een duurzame wereld zou je kunnen omschrijven als “ een wereld waarin rekening wordt gehouden met de huidige en toekomstige behoeften van iedereen en waarin kansen eerlijk worden verdeeld”.Gered Gereedschap heeft een brugfunctie als het gaat om de verdeling van goederen wereldwijd en het inzetten van gereedschap als instrument tegen armoedebestrijding

In het kader van Mondiale Duurzaamheid, maken we onderscheid tussen HIER en DAAR.

HIER wordt (oud) gereedschap opgeknapt.

Dat betekent:                                                                                                                                                                 Besparing op grondstoffen door levensduurverlenging van gereedschap.                                                        Besparing op energie, nodig bij het maken van nieuw gereedschap.                                                           Gereedschap dat niet te repareren is, wordt gesloopt, waarbij metalen onderdelen worden gescheiden en gerecycled.                                                                                                                                                                       DAAR wordt gereedschap hergebruikt.                                                                                                                         Dat betekent:                                                                                                                                                                         Het gereedschap wordt als leermiddel ingezet op voornamelijk technische scholen.                                       Soms krijgen afgestudeerde leerlingen een gereedschap set mee om direct aan de slag te gaan na hun opleiding.                                                                                                                                                                             Het gereedschap is een middel om een beroep uit te oefenen en dus inkomen te verwerven.

Daarom lever het oude gereedschap in

Dat kan bij GBI Gerrritse en Formido aan de Watergoorweg                                                                                         En natuurlijk aan de werkplaats van Gered Gereedschap aan de Nijverheidsstraat 7