Energiebesparing voor ondernemers. Check snel uw wettelijke verplichtingen

Het kabinet wil dat iedereen in Nederland bijdraagt aan energiebesparing. Ook ondernemingen. Ze moeten bijvoorbeeld vanwege de Wet Milieubeheer energiemaatregelen uitvoeren die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Het Rijk wil bedrijven inzicht geven in deze en andere wet- en regelgeving. Als gevolg hiervan kunnen de verschillende verplichtingen waar ondernemers aan moeten voldoen om energie te besparen nu binnen 5 minuten in kaart worden gebracht met de online Wetchecker Energiebesparing.

Met de tool doorlopen ondernemers in 5 minuten een aantal meerkeuzevragen. Daaruit volgt een advies dat past bij hun energieverbruik, de omvang en omzet van hun organisatie, met een verwijzing naar relevante, juridische informatie om verder te oriënteren. Wat het online instrument uniek maakt is, dat het onafhankelijk en niet-commercieel. Het geeft niet alleen een geïntegreerd overzicht van verplichtingen op het gebied van energiebesparing. De regelhulp laat ook in heldere taal zien hoe je daar als ondernemer aan kunt voldoen. Dat is belangrijk, want hier controleren gemeenten op in het kader van de Wet Milieubeheer.

Verschillende regelingen
Het mooie van de Wetchecker Energiebesparing is dat het regelingen van de betrokken ministeries combineert. Het gaat om het Activiteitenbesluit en de erkende maatregelen (EML), het minimale energielabel C voor kantoren in 2023, het energielabel Utiliteitsbouw op transactiemomenten en de energieaudit voor grote bedrijven.

Aan de slag?
Wilt u snel inzicht in uw energiebesparingsverplichtingen en geld besparen op energie? Ga via deze link aan de slag met de Wetchecker Energiebesparing. De Wetchecker energiebesparing is ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).