Duurzaam Wonen Nijkerk – bijeenkomst Aanbodzijde

De gemeente Nijkerk en de provincie Gelderland willen particulieren helpen met het verduurzamen van hun woning. In Nijkerk willen we dat doen door bedrijven te laten samenwerken om voor iedere woningen een maatwerkoplossing samen te stellen en daarbij ook de financiering te organiseren.

UPDATE

Er is speciaal voor het aanbieden van advies (gratis van een Energiecoach, met korting door een proffesional of op urenbasis door een expert) een website opgezet: www.duurzaamwonennijkerk.nl

Het oorspronkelijke bericht volgt hieronder:

De bijeenkomst is voor genodigden om hen te informeren over een initiatief van de gemeente Nijkerk,
gericht op verduurzaming en verbetering van particuliere woningen in de gemeente Nijkerk.

De gemeente Nijkerk is bezig met het verkennen van de mogelijkheid om via opzet van een
ESCo (Energy Service Company) particuliere woningen in de gemeente Nijkerk grootschalig
te verduurzamen. Kern van een ESCo-constructie is dat verduurzaming van een vastgoedobject,
zoals bijvoorbeeld een woning, wordt betaald uit de te realiseren energiebesparing
over een periode van 10 – 20 jaar. Hiervoor gaat de combinatie (consortium) die de verduurzaming
uitvoert een langlopend (prestatie)contract met de huiseigenaar aan, waarbij ze samen
met de huiseigenaar een integrale verduurzamingsaanpak voor de woning kiest en
doorvoert. Het consortium garandeert contractueel de beoogde besparing over de gehele
contractperiode. De woningeigenaar blijft gedurende de contractperiode dezelfde energierekening
betalen als toen het huis nog niet verduurzaamd was. Het verschil tussen dit contractbedrag
en de werkelijke uitgaven aan energie zijn inkomsten voor de combinatie.

De gemeente mikt op een (minimale) energiebesparing per woning van zo’n 50%. Uit soortgelijke
verduurzaming projecten blijkt dat dit correspondeert met een investeringsbedrag per
woning van ca. € 25.000. Ook de huiseigenaar gaat een contract met de ESCo aan om te
voorkomen dat door specifiek (ongewenst) gebruikersgedrag er veel minder of geen energie
wordt bespaard.

Afgelopen half jaar heeft de gemeente met een groot aantal partijen; aannemers, installatiebedrijven
en adviseurs met expertise op het gebied van duurzaamheid in Nijkerk gesproken
om te kijken of er interesse in het ESCo initiatief is en of partijen aan een verduurzaming
consortium zouden willen deelnemen. Gebleken is dat een flink aantal partijen in Nijkerk inderdaad
interesse in het initiatief hebben. Tijdens de gesprekken is ook veel informatie opgehaald
over de randvoorwaarden die ingevuld dienen te worden om een ESCo initiatief
daadwerkelijk van de grond te kunnen krijgen.

In principe ligt de voorkeur van de gemeente Nijkerk bij organisatie van de ESCo met lokale
partijen die daarbij tevens bereid zijn langlopend commitment aan te gaan om mensen met
grotere afstand tot de arbeidsmarkt een rol in het ESCo initiatief te geven. Maar ook regionale
partijen zouden aan consortia kunnen deelnemen of met elkaar een eigen consortium
kunnen vormen.

Naast bouwbedrijven en installateurs nodigen we voor de bijeenkomst van 28 juni adviseurs
en specialisten uit die we nodig denken te hebben om woningen integraal door te lichten en
om in overleg met de woningeigenaar een maatwerkadvies op te stellen. We zien ook een rol
voor deze experts om een consortium aan specifieke kennis te helpen of te assisteren bij het
opstellen van maatwerkoffertes.

Met u hebben we (nog) niet gesproken. Toch willen we ook u graag uitnodigen voor de bijeenkomst
vanwege uw expertise op het gebied van duurzaamheid / verduurzaming van woningen. Tijdens
de bijeenkomst willen we, na een inleidende presentatie de volgende onderwerpen
met de aanwezigen bespreken en uitwerken:

  • de werkvorm en organisatie van de ESCo Nijkerk
  • het aanbod aan de woningeigenaar, inclusief advisering, toezicht / bouwbegeleiding en contract / garantieregeling
  • de wijze van afstemming tussen de betrokken partijen
  • consortium vorming

Daarnaast zullen we obstakels inventariseren en het vervolgproces met elkaar bespreken.

Wat:          Bijeenkomst ESCo Nijkerk
Waar:        Rabobank Nijkerk, Van ’t Hoffstraat 24, 3863 AX  Nijkerk
Wanneer: Dinsdag 28 juni 2016, inloop vanaf 19:00, start 19:30, einde 21:30

De ruimte bij de Rabobank is bijzonder geschikt voor een actieve bijeenkomst en na afloop is
er ruimte voor informeel contact onder genot van een drankje.

Bent u nog niet aangehaakt en heeft u interesse in het vervolg om samen tot een integraal aanbod voor de particuliere woningeigenaar te komen? Stuur een mail naar Thomas van Egmond (t.vanegmond@nijkerk.eu)?