Bedrijven

ACE en PlatDuS zijn combinaties van bouw- en installatiebedrijven uit de regio FoodValley. Zij kunnen je adviseren over energiebesparende maatregelen. ACE en PlatDuS kunnen die maatregelen ook uitvoeren en je huis ineens of in stappen energieneutraal maken. Het aanbod van ACE en PlatDuS is in opdracht van de gemeente Nijkerk getoetst door onafhankelijk energie-adviseurs.

ACE: www.alliantie-comfort-energiebesparing.nl

PlatDuS: www.platdus.nl