Doornsteeg – Woonstek vol energie

Doornsteeg moet de eerste energie-neutrale wijk van Nijkerk worden. Dat wil zeggen dat de in de wijk net zo veel energie opgewekt wordt, als er in de wijk verbruikt wordt. De eerste woningen in Doornsteeg worden energiezuinig (EPC=0) gebouwd. In fase 2 kunnen mensen zelfs kiezen voor een Nul op de Meter-woning: een woning die niet meer energie verbruikt dan de woning zelf opwekt.

Waterschap Vallei en Veluwe, enkele Nijkerkse bedrijven en de gemeente Nijkerk onderzoeken of Doornsteeg over enkele jaren voorzien kan worden van lokaal geproduceerd Groen gas. Zij onderzoeken of met behulp van een (slib)vergister van de naburige rioolwaterzuiveringsinstallatie Biogas gewonnen kan worden uit rioolslib. Dit Biogas wordt vervolgens opgewerkt tot Groen gas voor Doornsteeg. De bewoners van Doornsteeg worden dan in de gelegenheid gesteld dit Groene gas af te nemen.

De openbare ruimte van Doornsteeg wordt duurzaam ingericht. Bovendien wordt op een duurzame manier met regenwater omgegaan. Regenwater wordt niet via het riool afgevoerd naar de waterzuivering, maar op natuurlijke wijze naar het open water in sloten en beken geleid. De parkzone bevat bijvoorbeeld een wadi; na hevige regenbuien zal hier tijdelijk veel water staan, dat langzaam in de bodem kan infiltreren. Bewoners worden uitgedaagd om hun tuinen groen in te richten. Groene tuinen kunnen regenwater opvangen en de afvoer van water langzamer laten verlopen. Bovendien is een groene tuin ook beter voor natuur, mens en dier.

Uiteraard worden bewoners van Doornsteeg gestimuleerd om de auto te laten staan of – als dat niet kan – elektrisch te rijden. Op centrale plekken in de wijk elektrische laadpalen worden geplaatst.